Περιλαμβάνει και παροχές αισθητικής προσώπου και διαιτολογίας

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Στην κλινική της Γλυφάδας παρέχονται επιπλέον και Υπηρεσίες Αισθητικής Προσώπου, υιοθετώντας τη σύγχρονη τάση στην αισθητική ιατρική που υπαγορεύει τη χρήση μη επιθετικών και μη επώδυνων μεθόδων, καθώς και τη μη αναστολή ή διακοπή των κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων του ασθενή. Στην κλινική μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά ένα ευρύ φάσμα αισθητικών προβλημάτων του προσώπου, ακόμη και περιπτώσεις που χρίζουν επεμβατικής αντιμετώπισης, με ασφάλεια και χωρίς κανέναν κίνδυνο για την υγεία του ασθενή. Μέσα από μικρές διορθωτικές επεμβάσεις αποκαθιστούμε τυχόν ανατομικές δυσμορφίες για να βελτιώσουμε την αισθητική εμφάνιση του ασθενή, προάγοντας συγχρόνως και την υγεία του δέρματός του, με αποτελεσματικότητα και με τρόπο που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός από τον κοινωνικό του περίγυρο.

Παρέχουμε επίσης αισθητική προσώπου και κλινική διαιτολογία

Περιλαμβάνει και παροχές αισθητικής προσώπου και διαιτολογίας

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρέχουμε επίσης αισθητική προσώπου και κλινική διαιτολογία

Στην κλινική της Γλυφάδας παρέχονται επιπλέον και Υπηρεσίες Αισθητικής Προσώπου, υιοθετώντας τη σύγχρονη τάση στην αισθητική ιατρική που υπαγορεύει τη χρήση μη επιθετικών και μη επώδυνων μεθόδων, καθώς και τη μη αναστολή ή διακοπή των κοινωνικών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων του ασθενή. Στην κλινική μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά ένα ευρύ φάσμα αισθητικών προβλημάτων του προσώπου, ακόμη και περιπτώσεις που χρίζουν επεμβατικής αντιμετώπισης, με ασφάλεια και χωρίς κανέναν κίνδυνο για την υγεία του ασθενή. Μέσα από μικρές διορθωτικές επεμβάσεις αποκαθιστούμε τυχόν ανατομικές δυσμορφίες για να βελτιώσουμε την αισθητική εμφάνιση του ασθενή, προάγοντας συγχρόνως και την υγεία του δέρματός του, με αποτελεσματικότητα και με τρόπο που δεν γίνεται άμεσα αντιληπτός από τον κοινωνικό του περίγυρο.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ